Pris

Plass / pris:

100 % : 2910 kr

Kostpenger: 250 kr

- inkl. frokost, lunsj og frukt