Besøksadresse

Baneveien Barnehage
Baneveien 20
1738 BORGENHAUGEN

Postadresse

Baneveien Barnehage
Baneveien 20
1738 BORGENHAUGEN

Telefon

Hovednummer:69 11 46 11
Mobakken:404 28 155
Svingskiva:404 28 154
Perrongen:404 28 153
Vanntårnet:404 28 152
Damploket:404 28 151
Mobakken liten:404 28 150