INFO INFO INFO

Nedenfor finner du en oversikt over de forskjellige steder vi legger ut info: våre planer, om hva som skjer og hva som har skjedd!

 

Årsplanen: Inneholder grunnleggende informasjon om barnehagen, vårt pedagogiske ståsted, våre verdier og våre overordnede planer for de kommende barnehageåret. Den inneholder også en presentasjon av ansatte. Årsplanen deles ut i papirform til alle foreldrene samt at den ligger ute på nettsida.

Ny i barnehagen: Er et informasjonshefte vi deler ut til nye foreldre, med det vi mener er nyttig å vite når man skal starte i barnehagen.

Nettsida: Her finner du åpen informasjon om barnehagen. Dersom du har barn hos oss får du innloggingsinfomsjon til avdelingens informasjonsside.

Ukebrev: Hver uke oppdateres avdelingens side. Du vil finne bilder og informasjon fra uka som har vært, samt en plan for uka som kommer.

Foreldremøter: Ett i juni for nye foreldre og ett i oktober.

Foreldresamtaler: Tilbyr vi høst og vår. De pedagogiske lederne setter opp ulike tidspunkter som foreldrene kan skrive seg opp på. Man kan naturligvis få flere samtaler om det er behov for det.

Faktura: Forfaller 15. hver måned. Fakturaene deles ut i barnehagen. Vi anbefaler at alle oppretter avtalegiro. 

Postkassen: Her legger vi ulike beskjeder, samt et kunstverk eller to! 

Facebook: Vi er på facebook, så for dere som er der, så setter vi pris på følgere. Her finner du oss

Telefon: Send oss gjerne en sms om det er noe dere glemte å gi oss beskjed om da dere leverte barnet.

...og tilslutt den VIKTIGSTE: Den daglige kontakten vi har når dere leverer og henter er veldig viktig. Vi prøver å informere og å gi informasjon videre til rette vedkommende her, og det er kjempefint at dere spør om det dere lurer på og forteller oss viktige opplysninger om barnets hverdag.