Barnehagen vår

Baneveien barnehage har 6 avdelinger. 4 av avdelingene holder til i Baneveien 20 på Hafslund, og 2 avdelinger holder til på Mobakken i Parkveien 30. Til sammen er det plass til 113 barn. Nedenfor følger en presentasjon av de forskjellige avdelingene.

I Baneveien holder disse avdelingene hus:

Damploket

Her er det plass til 14 barn i alderen 0 til 3 år.

 

Vanntårnet

Her er det plass til 14 barn i alderen 0 til 3 år.

 

Perrongen

Her er det plass til 26 barn i alderen 3 til 6 år.

 

Svingskiva

Her er det plass til 26 barn i alderen 3 til 6 år.

 

Mobakken liten

Her er det plass til 9 barn i alderen 0 til 3 år.

 

Mobakken stor

Her er det plass til 24 barn i alderen 3 til 6 år.