Helse: Sykdom/Allmenntilstand

Vi jobber hardt for at barna skal være friske gjennom å ha fokus på god hygiene. Smitte spres raskt i en barnehage, det er derfor viktig at barna holdes hjemme når de er syke.

Dersom barn har feber eller omgangssyke skal de naturligvis være hjemme, men det finnes mange gråsonetilfeller utenfor dette. I utgangspunktet er det da barnets allmenntilstand som avgjør om det kan gå i barnehagen. Dersom denne er av en slik karakter at det ikke kan følge barnehagens rutiner må barnet holdes hjemme. 

Dersom barnet blir syk i barnehagen vil vi ringe foreldrene. Husk oppdatert telefonliste slik at vi fort kommer i kontakt med dere!!

Anbefalingene fra Folkehelseinstituttet er at barnet skal være hjemme i 24 timer etter feber og 48 timer etter diarè og oppkast, før man er tilbake i barnehagen. Dette er både av hensyn til barnet selv og for å forhindre smittespredning.

Nedenfor kan dere søke mer informasjon via lenkene på det som oftest oppstår i barnehagen.

Syke barn i barnehage (Folkehelseinstituttet)

Råd fra Folkehelseinstituttet v/barns sykdom

Øyekatarr

Vannkopper

Hodelus

4.barnesykdom / 6. barnesykdom

5.barnesykdom

Brennkopper

Falsk Krupp

Barnemark

Hånd, fot og munnsykdom

Det er et stort ansvar å medisinere barn. Vi gjør derfor dette kun når det gjelder medisiner som ikke kan tas hjemme. I slike tilfeller skal det lages egen skriftlig avtale. Denne fylles ut i barnehagen, så beregn veldig god tid hvis dette må gjøres. All medisin som skal doseres skal doseres av foresatte, det betyr at medisinen må taes med i beholderen som den skal distribueres fra.