Bærekraftig utvikling - vårt satsningsområde i tiden fremover

I tiden fremover ønsker vi i Baneveien barnehage å fordype oss litt mer i "bærekraftig utvikling". Et vidt begrep, men et viktig tema. Vi ønsker å finne ut mer om hva dette for oss i barnehagen kan være. Vi har nå begynt på denne ekspedisjonen, og vi er veldig spente på hva denne ferden vil bringe oss i form av opplevelser, erfaringer, lek og læring.